logo MaccMeec Sweden ab

Specifikation i vår Standardinstallation luft-luftvärmepump

Allmänt

 

Tillstånd

Kunden ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.*

Rotavdrag

Du har köpt installationen med eller utan rotavdrag.**

Förberedelser

 

Plocka undan på installationsplatsen

Kundens ansvar

Täcka och skydda ömtåliga ytor.

Kundens ansvar

Ev. skottning på installationsplatsen

Kundens ansvar

Arbeten

 

Placering innerdel

Minst 5 – 10 cm från innertak beroende på modell

Max 3 meter från golv***

Placering utomhusdel

Max 1,5 meter från marknivå***

Håltagning/ar per innedel

Ingår 1 st i max 35 cm tjock vägg av trä, tegel (ej bränt), armerad lättbetong eller leca.****

Håltagning i betong, eternit, puts eller timmer ingår ej, eventuell merkostnad tillkommer och faktureras separat.

Tätning av väggenomföring

Ja, med latexfog inomhus och byggsilikon utomhus 

Driftsättning och funktionstest

Ingår

Genomgång drift och skötsel

Ingår

Grovstädning

Ingår

Elinstallation

Ingår anslutning till befintlig dedikerad säkerhetsbrytare alt. driftsättning med sladd och jordad stickkontakt.

Framdragning av elström

Ingår ej, kräver behörig elektriker vilket vi kan tillhandahålla och faktureras separat.*****

Installation på plats som ej kan nås med vår servicebil

Ingår ej, installation på ö eller annan installationsplats som saknar farbar väg.

Ersättning/lagning fasadskador

Ingår ej

Demontering av befintlig luftvärmepump

Ingår om den sitter på samma plats som den nya ska installeras. Ingår ej om den sitter på annan plats.

Bortforsling av demonterad luftvärmepump

Ingår ej

Bortforsling emballage

Ingår ej

Installationsmaterial

 

Rörlängd/er per innedel

Ingår 4 meter, för rördragning därutöver tillkommer extra kostnad per påbörjad meter

 Kanallist/er per innedel

Ingår 4 meter vita plastlister med detaljer därutöver tillkommer extra kostnad per påbörjad meter.

 Väggkonsoll för utomhusdel

Ingår med gummikuddar som vibrationsdämpare

 Markstativ för utomhusdel

Ingår ej, finns som tillval

Fotnoter

* MaccMeec förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd som eventuellt kan krävas för att installationen ska kunna utföras. Vid eventuellt krav från tredjepart efter utförd installation att komma med krav på demontering av anläggningen, frånsäger sig MaccMeec allt kostnadsansvar som uppstår i samband med demontering och eller återställande av väggar och fasad. Alla kostnader faktureras dig som kund.

**För rotavdrag behöver vi köparens personnummer och fastighetsbeteckning alt. brf. org-nr. samt lgh-nr. Om Skatteverket avslår hela eller delar av ansökt utbetalning för rotavdrag, förbinder sig köparen att omgående slutbetala fakturans resterande belopp till oss.

***Om installation behöver göras på högre höjd, kontakta oss.

****Vid tjockare vägg eller material som ej ingår, kontakta oss.

***** Vi kan tillhandahålla behörig elektriker, kontakta oss.

Rulla till toppen