logo MaccMeec Sweden ab

Vi är ett certifierat och ackrediterat kylföretag. Vi utför återkommande kontroller, underhållsservice och energioptimering.

Inom storkök och industri används en rad olika system för kylning. De kyllösningar som används behöver service. Vi är ett certifierat och ackrediterat kylföretag med certifierade kyltekniker. Vi utför återkommande kontroller, underhållsservice och energioptimering. Vi ser till att ni får en säker drift, en lägre akutkostnad och färre driftstopp på era maskiner. Vi ser till att minska utsläpp av köldmedium,  det är bra för miljön och sänker era kostnader i längden. Vi servar de flesta fabrikaten på marknaden.

Vänd er med förtroende till oss oavsett om ni har en mindre eller större kylanläggning.

Serviceavtal
Vi åtgärdar försäkringsärenden och garantiåtgärder åt de flesta av marknadens ledande märken.

Köpa kommersiell kyl, frys eller kyl/frysrum
Behöver ni en kyl, frys, kylrum, frysrum eller något inom kommersiell kyla inom storkök hjälper vårt systerföretag Svedomat er att hitta en maskin som passar er verksamhet.