Värmepumpar

En värmepump är en anordning som överför värme från en kall till en varm plats. Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning. Vi har lång erfarenhet inom området och både säljer och installerar kylanläggningar och värmepumpar. Exempelvis är vi återförsäljare av varumärkena Hitachi, Innova och Bosch.

En fördel med att ha en värmepump är att den behöver minimalt med skötsel och underhåll. Installeras den korrekt ska du nästan kunna glömma bort att du har den, och den ska fungera varje dag året runt.

Personligt

Vi tror på att ge våra kunder ett personligt bemötande.

Garanti

Vi har garanti på alla våra montage och reperationer.

SKVP

Medlem i svenska Kyl- & Värmepumpföreningen.

Reparationer

Reparationer och service på både stora och små maskiner.

Skapad av MediaHjälpen Sverige AB